Pracujemy w technologii BIM

BIM – Building Information Modeling, to nieodłączne narzędzie zrównoważonego projektowania. Tworzony przez nas inteligentny model 3D, pozwala na cyfrowe śledzenie budynku, na każdym etapie jego rozwoju – od koncepcji, przez projekt, po budowę i eksploatację. Technologia BIM skraca czas realizacji przedsięwzięcia, ułatwia eliminację błędów, poprawia komunikację i zarządzanie projektem między wszystkimi członkami procesu inwestycyjnego.

Proces modelowania informacji o budynku

Proces modelowania informacji o budynku (BIM) obejmuje tworzenie, zarządzanie i udostępnianie kompleksowych informacji o budynku lub infrastrukturze w trakcie całego cyklu życia obiektu. Poniżej przedstawiamy etapy tego procesu:

01 Koncepcja

01  Koncepcja

Na początku projektu definiuje się cele i wymagania dotyczące modelu BIM. Określa się, jakie informacje są istotne dla danego projektu, jakie parametry mają być uwzględnione oraz jakie są oczekiwane korzyści. Model BIM pozwala na przeprowadzanie różnorodnych analiz, takich jak analiza efektywności energetycznej, analiza przepływu ludzi, czy analiza konstrukcyjna. To umożliwia optymalizację projektu pod kątem różnych kryteriów.

02 Projektowanie

02  Projektowanie

Projektanci i inżynierowie tworzą trójwymiarowy model geometryczny, który przedstawia fizyczną strukturę budynku. Ten model obejmuje wszystkie elementy, takie jak ściany, podłogi, dachy, instalacje etc. BIM umożliwia ścisłe zarządzanie projektem. Zespoły projektowe mogą pracować nad jednym wspólnym modelem, co ułatwia koordynację i redukuje ryzyko błędów.

03 Budowanie

03  Budowanie

Do modelu dodawane są informacje związane z różnymi aspektami budynku, takimi jak parametry techniczne, właściwości materiałów, parametry energetyczne, systemy instalacyjne, a nawet informacje dotyczące kosztów i harmonogramu budowy. Model BIM jest używany nie tylko w fazie projektowej, ale także podczas budowy i eksploatacji obiektu. Ułatwia to lepsze zarządzanie procesem budowlanym, a także efektywniejsze utrzymanie i modernizację budynku.

04 Eksploatacja

04  Eksploatacja

Model BIM może być zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania budynkiem (BMS), co umożliwia monitorowanie i kontrolę różnych funkcji obiektu. Modelowanie informacji o budynku jest więc kompleksowym procesem, który ma na celu stworzenie wirtualnej reprezentacji budynku z pełnym zestawem danych, aby wspierać cały cykl życia obiektu – od koncepcji przez budowę po eksploatację.