Oranżeria, Bielsko-Biała

Powierzchnia: 110 m²

Architekt: Michał Godlewski

Klient: Meat Pros Sp. z o.o.

Rok: 2020

Projektowana oranżeria o nowoczesnym charakterze, łączy styl hi-tech, z architekturą zabytkową. Jej transparentność powoduje, że nie przytłacza bryły zabytkowego dworu Otto von Klobusa. 

Architekt: Michał Godlewski